Verleden en toekomst komen samen in Meddo

Disclaimer

Ondanks het feit dat Hoornstra Meddo B.V. de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Hoornstra Meddo B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Hoornstra Meddo B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie en het beeldmateriaal kan géén recht worden ontleend.

Menu